(email) disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u

vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Daamen & van Sluis staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor

informatie over Daamen & van Sluis raadpleegt u www.daasluis.nl