Uw personeel rekent op u

Zorg hebben om mensen. Eén van de vele aspecten van het ondernemerschap en als taak zeker niet de lichtste. Het werkt goed om die zorg concreet te omschrijven. Om zakelijk te denken over belonen en presteren. Wat verwacht uw personeel van u, en wat mag u verwachten van uw personeel. Het werkt nog beter wanneer u kans ziet om die verwachtingen om te zetten in actie. Daarmee biedt u zekerheid in onzekere tijden. Salarissen die altijd tijdig betaald worden, relevante informatie over spaarregelingen, bonussen, belastingvoordelen, pensioenfondsen, uitkeringen bij zwangerschapsverlof en bevalling, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor dat alles mag u rekenen op DVSP. Minder zorgen, meer zekerheid DVSP heeft zich er op toegelegd om uw salarisadministratie in een breder kader te plaatsen. Licht te werpen op alle zaken die zowel direct als indirect invloed hebben op uw personeelskosten. We bieden u rechtstreekse antwoorden op vragen over sociale zekerheid, arbeidsrecht en loonbelasting. Onze specialistische kennis bewijst op het gebied van personeelsbeleid bij voortduring haar waarde. U kan uw organisatie een grote voorsprong geven doordat u van meet af aan toegespitste adviezen krijgt aangereikt. Daarom bieden wij onze assistentie aan bij het maken van verzuimbeleid, de evaluatie en beoordeling van het functioneren van uw huidige personeel en de werving en selectie van toekomstige. Ook op het gebied van P&O is onze belofte aan u dat we klaarheid brengen, helderheid scheppen.

 

 

Risico's voorkomen

Het ontbreken van een goede salarisadministratie en de zorg voor personal benefits, het niet juist naleven van wet en regelgeving… dát kan u geld kosten. Toch willen we bij DVSP juist praten over geld besparen én verdienen. Wij hebben daar een speciaal product voor ontwikkeld. Ons verhaal begint bij uw eigen administratie. Een screentest waarbij zwakke plekken zonder uitzondering naar boven komen. Maar die er vooral op is gericht om aanvullende mogelijkheden op te sporen en kansen te creëren voor de toekomst. DVSP zorgt simpelweg dat u meeprofiteert van alle voordelen die sociaal, juridisch en financieel haalbaar zijn.

 

 

Het sneeuwbal effect

Allereerst door helderheid te scheppen. Uw beloningssysteem behelst zoveel meer dan het bruto maandbedrag dat ooit met uw personeel werd afgesproken. Premies die u betaalt, alsook kinderopvang- en telefoonregelingen, p.c. privé, onkostenvergoedingen, personeelskorting, winstuitkering, spaarloonregeling en levensloopregeling, voeg al dergelijke bedrijfsvoordelen maar aan deze rij toe. U kunt het uw personeel gunnen, zonder uzelf tekort te doen. Inzicht en kennis leiden gegarandeerd tot directe kostenbeheersing en adviezen waar u en uw personeel nog jaren profijt van hebben.

 

 

DVSP verlegt de norm

De overtuigende voordelen verheffen het uitbesteden van een salarisadministratie tot norm in het bedrijfsleven. Het succes van een logische formule: u verlost uw administratie van de maandelijks terugkerende salarispiek, u waarborgt de onmisbare continuïteit en geeft uw organisatie meer veerkracht en dynamiek. Deze wetmatigheid mag ons echter niet in slaap sussen. Bij DVSP blijven we toekomstgericht met uw organisatie meedenken en stemmen daar onze producten op af. Het resultaat van die afstemming is dat we diezelfde salarisadministratie hebben vertaald naar een perfect uitgebalanceerd dienstenpakket dat u als maatwerk inkoopt. Hierdoor weet u precies wat wij voor u betekenen en tegen welke scherpe prijs. Daarnaast blijven wij nieuwe producten ontwikkelen waarmee u de effectiviteit van uw zorgtaak binnen uw onderneming vergroot.

 

DVSP werkt altijd en overal

Er bestaat geen tweede organisatie of onderneming zoals die van u. U heeft uw eigen doelstellingen, uw eigen mensen met hun eigen talenten en deskundigheid. U bevindt zich in uw eigen tempo op weg naar het resultaat dat u voor ogen hebt. Bij DVSP zijn dat de steekhoudende redenen om de kracht van het modulair denken te introduceren. Een buffet met vertrouwde en vernieuwende diensten waaruit u naar behoefte kunt kiezen.

 

• uw salarisadministratie tegen een vast tarief per personeelslid per jaar;

• de controle op de juistheid van uw bestaande loonadministratie;

• de advisering rondom sociale zekerheid en arbeidsrecht;

  voor ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van personeelsinstrumenten of het aanpassen hiervan aan de veranderende omstandigheden. Met DVSP voorkomt u moeiteloos financiële consequenties en omzeilt u juridische obstakels zoals Wet verbetering Poortwachter. Bovendien bent u verzekerd van deskundige hulp bij calamiteiten. Want DVSP werkt. Altijd en overal.

DVSP

Fascinatio Boulevard 722

2909 VA, Capelle a/d IJssel

Telefoon: 010 - 442 02 20

Telefax: 010 - 458 14 49

 

E-mail:  info@dvsp.nl

Internet: www.dvsp.nl